Pytania 135 – 139

Pytanie 135. Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają one na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

Pytanie 136. Co to jest Chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego – (pierwszy – bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych Sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

Pytanie 137. Jakie znasz rodzaje Chrztu świętego?

  • uroczysty lub z wody,
  • chrzest krwi,
  • chrzest pragnienia.

Pytanie 138. Kto może udzielić Chrztu świętego?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

Pytanie 139. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

  • obudzić intencję, że chcę ochrzcić,
  • polać czoło dziecka wodą świeconą lub zwyczajną,
  • wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN. – ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.