Pytania 131 – 134 – Siedem Sakramentów Świętych

Pytanie 131. Co to jest Sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. Jest to nasze spotkanie z Chrystusem.

Pytanie 132. Wymień siedem Sakramentów świętych:

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta i pojednanie.
 5. Namaszczenie Chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

Pytanie 133. Jak dzielimy Sakramenty święte?

 • na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy,
 • na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

Pytanie 134. Które Sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?

 • Dla żywych na duszy są te Sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo i Małżeństwo.
 • Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.