Pytania 127 – 130

Pytanie 127. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

Pytanie 128. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?

Łaskę uświęcającąpomnażamy w sobie przez przyjmowanie Sakramentów św. i speł-nianie dobrych uczynków.

Pytanie 129. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

Pytanie 130. Jak działa łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.