Pytania 74 – 79

Pytanie 74.  Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

Pytanie 75.  Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

Pytanie 76. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci – sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

Pytanie 77. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

Pytanie 78.  Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

Pytanie 79.  Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.