Pytania 70 – 73

Pytanie 70. Co to jest Świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

Pytanie 71. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

 1. Matką Boga – Jezusa Chrystusa,
 2. Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia),
 3. Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem,
 4. Królową Polski.

Pytanie 72. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej:

 • Święto Ofiarowania Pańskiego 2 II;
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 III;
 • Królowej Polski 3 V;
 • Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny 15 VIII;
 • Matki Boskiej Częstochowskiej 26 VIII;
 • Narodzenie Najśw. Maryi Panny 8 IX;
 • Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny 8 XII.

Pytanie 73. Wymień kilku polskich świętych:

 • św . Stanisław biskup i męczennik;
 • św. Jan z Kęt kapłan;
 • św. Jacek;
 • św. Stanisław Kostka;
 • św. Maksymilian Kolbe;
 • św. Jadwiga Królowa;
 • św. Brat Albert Chmielowski.