Pytania 66 – 69

Pytania 66. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

Pytania 67. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi Biskup-Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kilka metropoli tworzy prowincję kościelną.

Pytania 68. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się ……………………………………………………………………………………..

Jej patronem jest święty ………………………………………………………………………………………..

Biskupem Ordynariuszem jest ………………………………………………………………………………

Pytania 69. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dziekanem?

Nasza parafia należy do dekanatu ………………………………………………………………………

Dziekanem jest Ks. ……………………………………………………………………………………………..