Pytania 59 – 61

Pytanie 59. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty ponieważ:

  1. głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa,
  2. sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy świętej i udziela sakramentów świętych,
  3. wychował i wychowuje zastępy świętych.

Pytanie 60. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny ponieważ:

  1. jest przeznaczony dla wszystkich ludzi,
  2. rozszerza się po całej ziemi,
  3. trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata.

Pytanie 61. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ponieważ:

  1. uczy tego samego co apostołowie,
  2. udziela tych samych sakramentów co oni,
  3. biskupi są prawowitymi następcami apostołów.