Pytania 55 – 58

Pytanie 55.  Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

Pytanie 56. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

Pytanie 57. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

Pytanie 58. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ:

  1. ma jednego najwyższego pasterza,
  2. głosi jedną i tę samą naukę,
  3. udziela wszędzie tych samych sakramentów świętych.