Pytania 52 – 54

Pytanie 52. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to:

  1. zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,
  2. Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga),
  3. Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaską uświęcającą) wzajemnie odpowiedzialni za siebie,
  4. owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

Pytanie 53. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

Pytanie 54. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie ………………………..