Pytania 39 – 43

Pytanie 39. Co to są figury mesjańskie?

Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które mają pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela.

Pytanie 40. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

Pytanie 41. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

Pytanie 42. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz; Pomazaniec Pański.

Pytanie 43. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?

  • Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.
  • Matką – Najświętsza Maryja Panna.
  • Opiekunem – święty Józef.