Pytania 23 – 26

Pytanie 23. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

  1. wieczny – zawsze był, jest i będzie,
  2. wszechmocny – wszystko może czynić co chce,
  3. niezmienny – zawsze jest ten sam,
  4. najmędrszy – wszystko co robi jest mądre i dobre,
  5. święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi,
  6. najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze,
  7. najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

Pytanie 24. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

Pytanie 25. Na co Pan Bóg stworzył cały świat?

  1. dla chwały swojej,
  2. dla dobra i szczęścia stworzeń.

Pytanie 26. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.