Pytania 189 – 191

Pytania 189. W czym szczególnie widać odnowę Kościoła?

W odnowie liturgii, która staje się teraz coraz bardziej zrozumiała; w dążeniu do zjednoczenia chrześcijan na całym świecie; powołanie ludzi świeckich do czynnego apostolstwa.

Pytania 190. Co to jest Synod diecezjalny?

Synod diecezjalny jest zebraniem przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej diecezji pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.

Pytanie 191. Kto jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem i kiedy?

Dnia 16 października 1978 r. został wybrany Papieżem pierwszy Polak  – Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła. Obrał imię Jan Paweł II.