Quiz – Błogosławieństwa Ewangeliczne

Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.