Bierzmowanie

Katechizm Bierzmowanych przygotowujący do egzaminu Bierzmowania.

Składa się on z 8 tematów, w każdym z nich znajdziesz zbiór pytań i odpowiedzi, ćwiczenia oraz quizy oparacowane na podstawie publikacji Katechizm Bierzmowanych – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Możesz korzystać z nich wielokrotnie, w dowolnej kolejności. Dzięki nim sprawdzisz i utrwalisz swoją wiedzę dotyczącą Pisma Świętego, wiary i życia Kościoła Katolickiego. 

Przekonaj się, czy znasz właściwą odpowiedź i pokonuj kolejne stopnie!

Szkolenie zawartość

Rozwiń wszystko